Kayleen Seidl as Christine Daaé and Matthew Billman as The Phantom

Matthew Billman as The Phantom

Matthew Billman as The Phantom and James Van Treuren as Gérard Carrière

Kayleen Seidl as Christine Daaé and Matthew Billman as The Phantom

1/15
© Sam Fine Photo